Internet för de äldre. Det har kommit en ny grupp internetanvändare som blir större för varje år. Det är de i åldern 55-74 år. I en undersökning över Europainvånares internetvanor, genomförd av statistikinstitutet Eurostat, Fick man reda på att det år 2009 var 23 procent av människorna i dessa åldrar som använde internet dagligen eller näst intill. Ser man till hur utvecklingen sett ut för denna grupp, kan man se en markant ökning vid 2006. Från att 2004 varit på omkring 8 procent låg sedan siffran kvar på 12 under två år för att efter 2006 sedan gå upp till 12 procent, 17 procent året därpå, 20 procent året efter för att år 2009 ha näst intill tredubblats från 2004. Dessa siffror gäller alltså för Europa som helhet. I Sverige har vi en statistik för bredband och internetpenetration var man kan dra en parallell till denna ökning som skett i Europa då internet och bredbandspenetration kraftigt ökade här i landet under samma år. Kanske är det en fråga om tillgång. Ifall man skall se individuellt till de olika länderna visar det sig att Danmark är det land var flest människor äldre än 55 år använder internet dagligen eller nästan på daglig basis (50 procent). Holland och Luxemburg kommer på delad andra plats, (49 procent), och sedan Sverige med 48 %. Rumänien och Grekland, vilka har minst internet och bredbandspenetration, ligger längst ner med 5 procent respektive 2 procent dagliga eller näst intill dagliga användare i den grupp som tittats närmre på i undersökningen från Eurostat.
Powered By: Pligg CMS  •  Design By: OxyThemes  •  Thumbnails By: ShrinkTheWeb  •  Valid XHTML  •  Valid CSS